Nonel σηράγγων

Nonel σηράγγων

Γενική Περιγραφή

Το σύστημα μη-ηλεκτρικής πυροδότησης Nonel σηράγγων προορίζεται για χρήση σε υπόγειες ανατινάξεις ή σήραγγες. Αποτελείται από μία σειρά πυροκροτητών τύπου NPED (πυροκροτητής που δεν περιέχει πρωτογενή εκρηκτική ύλη) με το κατάλληλο μήκος σωλήνα Nonel. Όλοι οι πυροκροτητές έχουν συγκεκριμένο χρόνο επιβράδυνσης. Η ισχύς κάθε πυροκροτητή ισοδυναμεί με αυτή ενός κοινού πυροκροτητή Νο.8.

Ο πιο κατάλληλος τρόπος έναυσης των πυροκροτητών Nonel σηράγγων είναι με τη βοήθεια των συνδέσμων δέσμης (bunchconnector) ή της ακαριαίας θρυαλλίδας. Ο σύνδεσμος δέσμης αποτελείται από μία θηλιά ακαριαίας θρυαλλίδας τοποθετημένη σε ένα σύνδεσμο επιφάνειας (συνήθως ακαριαίο). Ο σύνδεσμος δέσμης είναι σχεδιασμένος για την ενεργοποίηση το πολύ είκοσι (20) σωλήνων Nonel.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυροκροτητής διατρήματος

 

Τύπος:

NPED

Ισχύς:

Νο.8

Ποσότητα εκρηκτικής ύλης:

1 gr. (PETN/RDX)

Κυάθιο:

Αλουμίνιο

Διάμετρος κυαθίου:

7.5 mm

Μήκος κυαθίου:

60-93 mm, εξαρτάται από το χρόνο και τη σύνθεση της ύλης επιβράδυνσης

Σωλήνας

 

Τύπος:

Σωλήνας Nonel τύπου 3L

Διάμετρος:

3 mm

 


 • Εφαρμογή
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Ταξινόμηση
 • Το σύστημα μη-ηλεκτρικής πυροδότησης Nonelσηράγγων προορίζεται για χρήση σε υπόγειες ανατινάξεις ή σήραγγες. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών χρόνων επιβράδυνσης είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τον θρυμματισμό και την απομάκρυνση του πετρώματος από το μέτωπο πριν από την ανατίναξη των επόμενων διατρημάτων.

 • Προκειμένου να ξεχωρίζει εύκολα από άλλα είδη πυροκροτητών Nonel, καθώς και από το χρώμα του πετρώματος όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής, ο σωλήνας της σειράς πυροκροτητών Nonel σηράγγων έχει κόκκινο χρώμα. Περίοδοι και χρόνοι επιβράδυνσης δίνονται στον πίνακα.

  Πυροκροτητές Nonel σηράγγων

  μήκος σωλήνα (m)

  Συσκευασία Ποσ./κιβ.

  4.0

  100

  5.0

  100

  6.0

  100

  8.0

  80

  10.0

  60

  Αριθμός περιόδου

  Χρόνος επιβράδυνσης (ms)

  Διάστημα επιβράδυνσης (ms)

  0

  max 10

  -

  1

  100

  75

  2

  200

  100

  3

  300

  100

  4

  400

  100

  5

  500

  100

  6

  600

  100

  7

  700

  100

  8

  800

  100

  9

  900

  100

  10

  1000

  100

  12

  1200

  200

  14

  1400

  200

  16

  1600

  200

  18

  1800

  200

  20

  2000

  200

  25

  2500

  500

  30

  3000

  500

  35

  3500

  500

  40

  4000

  500

  45

  4500

  500

  50

  5000

  500

  55

  5500

  500

  60

  6000

  500

  65

  6500

  500

  70

  7000

  500

   

  Σύνδεσμοι δέσμης (Bunch Connectors)

  μήκος σωλήνα (m)

   

  συσκευασία Ποσ./κιβ.

   

  3.6

  100

  4.8

  90

  6.0

  80

  7.8

  70

  9.0

  60

  10.2

  50

 • Οι πυροκροτητές Nonel πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Συσκευάζονται σε σακούλες για προστασία από την υγρασία. Συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μικρότερη των +50 οC.

  Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση των Nonel σηράγγων εντός 12 μηνών.

  Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

      


   

 • Εμπορική ονομασία: Nonel σηράγγων

  Τεχνική ονομασία: Συνδεσμολογίες Μη-ηλεκτρικών πυροκροτητών

  Αριθμός UN: 0361,0500

  Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.4Β, (1.4S κατόπιν παραγγελίας)

Εφαρμογή

Το σύστημα μη-ηλεκτρικής πυροδότησης Nonelσηράγγων προορίζεται για χρήση σε υπόγειες ανατινάξεις ή σήραγγες. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών χρόνων επιβράδυνσης είναι αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει τον θρυμματισμό και την απομάκρυνση του πετρώματος από το μέτωπο πριν από την ανατίναξη των επόμενων διατρημάτων.

Συσκευασία

Προκειμένου να ξεχωρίζει εύκολα από άλλα είδη πυροκροτητών Nonel, καθώς και από το χρώμα του πετρώματος όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής, ο σωλήνας της σειράς πυροκροτητών Nonel σηράγγων έχει κόκκινο χρώμα. Περίοδοι και χρόνοι επιβράδυνσης δίνονται στον πίνακα.

Πυροκροτητές Nonel σηράγγων

μήκος σωλήνα (m)

Συσκευασία Ποσ./κιβ.

4.0

100

5.0

100

6.0

100

8.0

80

10.0

60

Αριθμός περιόδου

Χρόνος επιβράδυνσης (ms)

Διάστημα επιβράδυνσης (ms)

0

max 10

-

1

100

75

2

200

100

3

300

100

4

400

100

5

500

100

6

600

100

7

700

100

8

800

100

9

900

100

10

1000

100

12

1200

200

14

1400

200

16

1600

200

18

1800

200

20

2000

200

25

2500

500

30

3000

500

35

3500

500

40

4000

500

45

4500

500

50

5000

500

55

5500

500

60

6000

500

65

6500

500

70

7000

500

 

Σύνδεσμοι δέσμης (Bunch Connectors)

μήκος σωλήνα (m)

 

συσκευασία Ποσ./κιβ.

 

3.6

100

4.8

90

6.0

80

7.8

70

9.0

60

10.2

50

Αποθήκευση

Οι πυροκροτητές Nonel πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Συσκευάζονται σε σακούλες για προστασία από την υγρασία. Συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μικρότερη των +50 οC.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση των Nonel σηράγγων εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

  


 

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Nonel σηράγγων

Τεχνική ονομασία: Συνδεσμολογίες Μη-ηλεκτρικών πυροκροτητών

Αριθμός UN: 0361,0500

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.4Β, (1.4S κατόπιν παραγγελίας)