Nonel Επιφανείας

Nonel Επιφανείας

Γενική Περιγραφή

Το σύστημα μη-ηλεκτρικής πυροδότησης Nonel επιφάνειας έχει αναπτυχθεί για να προσφέρει στο χρήστη ευκολία, ευελιξία και ασφάλεια. Βασίζεται στο συνδυασμό πυροκροτητών διατρήματος (τοποθετούνται μέσα στο διάτρημα) και επιφανειακών συνδέσμων. O πυροκροτητής διατρήματος επιτυγχάνει την έναυση των εκρηκτικών μέσα σε αυτό. Αποτελείται από έναν πυροκροτητή τύπου NEPD (Πυροκροτητής που δεν περιέχει πρωτογενή εκρηκτική ύλη) με το κατάλληλο μήκος σωλήνα Nonel. Η ισχύς του, ισοδυναμεί με αυτή ενός κοινού προκροτητή Νο.8.

Η λειτουργία του συνδέσμου επιφανείας είναι να μεταδώσει το εκρηκτικό κύμα έναυσης στα σημεία σύνδεσης (κόμβους) στην επιφάνεια. Αποτελείται από το κατάλληλο μήκος σωλήνα Nonel και ένα πλαστικό κέλυφος το οποίο περιέχει ένα πυροκροτητή μικρότερης ισχύος με ή χωρίς επιβράδυνση. Κάθε σύνδεσμος επιφανείας μπορεί να ενεργοποιήσει το πολύ οχτώ (8) σωλήνες Nonel (που ανήκουν είτε σε σύνδεσμο επιφανείας είτε σε πυροκροτητή διατρήματος).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυροκροτητής διατρήματος

 

Τύπος:

NPED

Ισχύς:

Νο.8

Ποσότητα εκρηκτικής ύλης:

1 gr. (PETN/RDX)

Κυάθιο:

Αλουμίνιο

Διάμετρος κυαθίου:

7.5 mm

Μήκος κυαθίου:

85-93 mm, εξαρτάται από το χρόνο και τη σύνθεση της ύλης επιβράδυνσης

Σωλήνας

 

Τύπος:

Σωλήνας Nonel τύπου 3L

Διάμετρος:

3 mm


 • Εφαρμογή
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Ταξινόμηση
 • Σε όλα τα διατρήματα της ανατίναξης, συνήθως χρησιμοποιούνται πυροκροτητές Nonel διατρήματος με τον ίδιο χρόνο επιβράδυνσης. Η ακολουθία της πυροδότησης καθορίζεται στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας συνδέσμους επιφάνειας, με τον επιθυμητό χρόνο επιβράδυνσης. Επειδή ο χρόνος επιβράδυνσης του πυροκροτητή μέσα στο διάτρημα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν του συνδέσμου επιφάνειας, το εκρηκτικό κύμα ενεργοποιεί τους πυροκροτητές στα διατρήματα προτού ξεκινήσει ο θρυμματισμός και η μετατόπιση του πετρώματος. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος διακοπής στη μετάδοση της πυροδότησης από τυχόν καταστροφή των σωλήνων Nonel στην επιφάνεια.

  Άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος Nonel, είναι το γεγονός ότι η στήλη του εκρηκτικού στο διάτρημα πυροδοτείται αποτελεσματικά από τον πυθμένα. Το εκρηκτικό κύμα που μεταφέρει την έναυση, παραμένει εντός του σωλήνα Nonel και δεν προκαλεί έναυση κατά μήκος της στήλης του εκρηκτικού. Αυτό βοηθάει στην πλήρη εκμετάλλευση της ενέργειας του εκρηκτικού και ελαχιστοποιεί τις εκτινάξεις πετρωμάτων. Οι δονήσεις και τα αέρια κύματα που προκύπτουν από την έκρηξη μειώνονται σημαντικά, ενώ ο θρυμματισμός του πετώματος που επιτυγχάνεται είναι καλύτερος.

  Το σύστημα Nonel μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανατινάξεις στην επιφάνεια, στην διάνοιξη ορυγμάτων, στις προτμήσεις και στις εκρήξεις μικρής ισχύος και εξομάλυνσης της επιφάνειας (smooth-blasting). Για υπόγειες ανατινάξεις χρησιμοποιούνται τα Nonel συραγγών.

 • Για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες σε χρόνους επιβράδυνσης που χρειάζονται σε κάθε ανατίναξη, υπάρχουν 4 βασικοί χρόνοι επιβράδυνσης για τους πυροκροτητές διατρήματος και 6 για τους συνδέσμους επιφανείας.

  Πυροκροτητές διατρήματος DETONEL

  Ονομασία

  Χρόνος επιβράδυνσης (ms)

  DH 425

  425

  DH 450

  450

  DH 475

  475

  DH 500

  500

   

  Σύνδεσμοι επιφάνεια DETONEL

  Ονομασία

  Χρόνος επιβράδυνσης (ms)

  Χρώμα

  DS0

  2

  Πράσινο

  DS17

  17

  Κίτρινο

  DS25

  25

  Κόκκινο

  DS42

  42

  Άσπρο

  DS67

  67

  Μπλε

  DS109

  109

  Μαύρο

   

  Πυροκροτητές διατρήματος DETONEL

  Μήκος σωλήνα (m)

  Συσκευασία 1.4 Β Ποσ./κιβ.

  4.8

  100

  7.8

  80

  10.2

  60

  12.0

  50

  15.0

  40

  18.0

  35

  21.0

  25

  24.0

  25

  27.0

  20

  Σύνδεσμοι επιφάνεια DETONEL

  Μήκος σωλήνα (m)

  Συσκευασία Ποσ./κιβ.

  3.6

  100

  4.8

  90

  6.0

  80

  7.8

  70

  10.2

  50

 • Οι πυροκροτητές Nonel πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Συσκευάζονται σε σακούλες για προστασία από την υγρασία. Συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μικρότερη των +50 οC.

  Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση των Nonel επιφάνειας εντός 12 μηνών.

  Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

   

   

 • Εμπορική ονομασία: Nonel επιφάνειας

  Τεχνική ονομασία: Συνδεσμολογίες Μη-ηλεκτρικών πυροκροτητών

  Αριθμός UN: 0361,0500

  Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.4Β, (1.4S κατόπιν παραγγελίας)

Εφαρμογή

Σε όλα τα διατρήματα της ανατίναξης, συνήθως χρησιμοποιούνται πυροκροτητές Nonel διατρήματος με τον ίδιο χρόνο επιβράδυνσης. Η ακολουθία της πυροδότησης καθορίζεται στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας συνδέσμους επιφάνειας, με τον επιθυμητό χρόνο επιβράδυνσης. Επειδή ο χρόνος επιβράδυνσης του πυροκροτητή μέσα στο διάτρημα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν του συνδέσμου επιφάνειας, το εκρηκτικό κύμα ενεργοποιεί τους πυροκροτητές στα διατρήματα προτού ξεκινήσει ο θρυμματισμός και η μετατόπιση του πετρώματος. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος διακοπής στη μετάδοση της πυροδότησης από τυχόν καταστροφή των σωλήνων Nonel στην επιφάνεια.

Άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος Nonel, είναι το γεγονός ότι η στήλη του εκρηκτικού στο διάτρημα πυροδοτείται αποτελεσματικά από τον πυθμένα. Το εκρηκτικό κύμα που μεταφέρει την έναυση, παραμένει εντός του σωλήνα Nonel και δεν προκαλεί έναυση κατά μήκος της στήλης του εκρηκτικού. Αυτό βοηθάει στην πλήρη εκμετάλλευση της ενέργειας του εκρηκτικού και ελαχιστοποιεί τις εκτινάξεις πετρωμάτων. Οι δονήσεις και τα αέρια κύματα που προκύπτουν από την έκρηξη μειώνονται σημαντικά, ενώ ο θρυμματισμός του πετώματος που επιτυγχάνεται είναι καλύτερος.

Το σύστημα Nonel μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανατινάξεις στην επιφάνεια, στην διάνοιξη ορυγμάτων, στις προτμήσεις και στις εκρήξεις μικρής ισχύος και εξομάλυνσης της επιφάνειας (smooth-blasting). Για υπόγειες ανατινάξεις χρησιμοποιούνται τα Nonel συραγγών.

Συσκευασία

Για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες σε χρόνους επιβράδυνσης που χρειάζονται σε κάθε ανατίναξη, υπάρχουν 4 βασικοί χρόνοι επιβράδυνσης για τους πυροκροτητές διατρήματος και 6 για τους συνδέσμους επιφανείας.

Πυροκροτητές διατρήματος DETONEL

Ονομασία

Χρόνος επιβράδυνσης (ms)

DH 425

425

DH 450

450

DH 475

475

DH 500

500

 

Σύνδεσμοι επιφάνεια DETONEL

Ονομασία

Χρόνος επιβράδυνσης (ms)

Χρώμα

DS0

2

Πράσινο

DS17

17

Κίτρινο

DS25

25

Κόκκινο

DS42

42

Άσπρο

DS67

67

Μπλε

DS109

109

Μαύρο

 

Πυροκροτητές διατρήματος DETONEL

Μήκος σωλήνα (m)

Συσκευασία 1.4 Β Ποσ./κιβ.

4.8

100

7.8

80

10.2

60

12.0

50

15.0

40

18.0

35

21.0

25

24.0

25

27.0

20

Σύνδεσμοι επιφάνεια DETONEL

Μήκος σωλήνα (m)

Συσκευασία Ποσ./κιβ.

3.6

100

4.8

90

6.0

80

7.8

70

10.2

50

Αποθήκευση

Οι πυροκροτητές Nonel πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Συσκευάζονται σε σακούλες για προστασία από την υγρασία. Συνιστάται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μικρότερη των +50 οC.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση των Nonel επιφάνειας εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

 

 

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Nonel επιφάνειας

Τεχνική ονομασία: Συνδεσμολογίες Μη-ηλεκτρικών πυροκροτητών

Αριθμός UN: 0361,0500

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.4Β, (1.4S κατόπιν παραγγελίας)