ΑΡΧΙΚΗ > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Εκρηκτικά > Πετραμμωνίτης – AN-FO

Πετραμμωνίτης – AN-FO

Πετραμμωνίτης – AN-FO

Γενική Περιγραφή

Πετραμμωνίτης είναι η εμπορική ονομασία του εκρηκτικού προϊόντος AN-FO που παράγει η εταιρεία Extraco. Είναι μίγμα πορώδους (porous prilled) νιτρικού αμμωνίου και καύσιμης ύλης (diesel oil). Η σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής, εξασφαλίζει την ομοιογενή ανάμιξη του νιτρικού αμμωνίου με την καύσιμη ύλη προσφέροντας σταθερή ποιότητα στο προϊόν.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα:

0.8 gr./cm3

Σχετική κατά Βάρος ισχύς:

75%

Ταχύτητα έκρηξης:

3,000 m/sec

Ισχύς (Trauzl lead block test):

335 ml

θραυστικότητα (μέθοδος Hess):

5,3 mm

Ενέργεια έκρηξης:

920 Kcal/Kg

Όγκος εκρηκτικών αερίων:

970 Lt./Kg

θερμοκρασία έκρηξης:

2600οC

Ευαισθησία σε τριβή:

>360N

Ευαισθησία σε κρούση:

>50J

Επιτρεπόμενη απόκλιση 5% στις ανωτέρω τιμές.


 • Εφαρμογή
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Ταξινόμηση
 • Φωτογραφίες
 • Ο Πετραμμωνίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύριο εκρηκτικό σε όλες τις εργασίες ανατινάξεων σε μεταλλεία, λατομεία και δημόσια έργα όπου τα πετρώματα είναι μαλακά και τα διατρήματα είναι μεσαίας ή μεγάλης διαμέτρου. Σαν υλικό ρέει ελεύθερα και μπορεί να διοχετευθεί στο διάτρημα απευθείας από το σάκκο. Γόμωση υπό πίεση σε οριζόντια, κάθετα ή κεκλιμένα διατρήματα, βελτιώνει την απόδοση του προϊόντος.

  Ο Πετραμμωνίτης έχει πολύ μικρή αντοχή στο νερό και η χρήση του συνιστάται μόνο σε στεγνό έδαφος. Για την έναυση του Πετραμμωνίτη απαιτείται η τοποθέτηση ισχυρότερου εκρηκτικού στη βάση του διατρήματος. Στην περίπτωση που αυτό είναι σε μορφή φυσιγγίου (primer), η διάμετρος του πρέπει να είναι όσο το δυνατό παραπλήσια με αυτή του διατρήματος και να έχει μήκος ικανό ώστε να αναπτυχθεί αρχικά ένα σταθερό μέτωπο έκρηξης. Η χρήση της ακαριαίας θρυαλλίδας για έναυση πρέπει να αποφεύγεται καθώς προκαλεί έναυση κατά μήκος της στήλης του εκρηκτικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πετραμμωνίτης δεν μπορεί να αναπτύξει σταθερή ταχύτητα έκρηξης με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση του.

 • Ο Πετραμμωνίτης συσκευάζεται σε σάκους μικτού βάρους 25Kg. Οι σάκοι είναι αδιάβροχοι, εύχρηστοι με εσωτερική λεπτή επένδυση από πολυαιθυλένιο για μεγαλύτερη προστασία.

 • Ο Πετραμμωνίτης πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο, ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Οι συνθήκες αυτές μειώνουν τον κίνδυνο συσσωμάτωσης του προϊόντος, που προκαλείται από την υγρασία και την αυξομείωση της θερμοκρασίας γύρω από τους +32°C.

  Η αποθήκευση μέχρι τους +60°C είναι ασφαλής. Όταν ο Πετραμμωνίτης αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι κόκκοι του νιτρικού αμμωνίου εκλύουν μέρος του πετρελαίου που έχει αναμιχθεί με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του προϊόντος.

  Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 6 μηνών.

  Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

 • Εμπορική ονομασία: Πετραμμωνίτης

  Τεχνική ονομασία: Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις τύπου Β

  Αριθμός UN: 0082

  Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.1D

Εφαρμογή

Ο Πετραμμωνίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κύριο εκρηκτικό σε όλες τις εργασίες ανατινάξεων σε μεταλλεία, λατομεία και δημόσια έργα όπου τα πετρώματα είναι μαλακά και τα διατρήματα είναι μεσαίας ή μεγάλης διαμέτρου. Σαν υλικό ρέει ελεύθερα και μπορεί να διοχετευθεί στο διάτρημα απευθείας από το σάκκο. Γόμωση υπό πίεση σε οριζόντια, κάθετα ή κεκλιμένα διατρήματα, βελτιώνει την απόδοση του προϊόντος.

Ο Πετραμμωνίτης έχει πολύ μικρή αντοχή στο νερό και η χρήση του συνιστάται μόνο σε στεγνό έδαφος. Για την έναυση του Πετραμμωνίτη απαιτείται η τοποθέτηση ισχυρότερου εκρηκτικού στη βάση του διατρήματος. Στην περίπτωση που αυτό είναι σε μορφή φυσιγγίου (primer), η διάμετρος του πρέπει να είναι όσο το δυνατό παραπλήσια με αυτή του διατρήματος και να έχει μήκος ικανό ώστε να αναπτυχθεί αρχικά ένα σταθερό μέτωπο έκρηξης. Η χρήση της ακαριαίας θρυαλλίδας για έναυση πρέπει να αποφεύγεται καθώς προκαλεί έναυση κατά μήκος της στήλης του εκρηκτικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πετραμμωνίτης δεν μπορεί να αναπτύξει σταθερή ταχύτητα έκρηξης με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση του.

Συσκευασία

Ο Πετραμμωνίτης συσκευάζεται σε σάκους μικτού βάρους 25Kg. Οι σάκοι είναι αδιάβροχοι, εύχρηστοι με εσωτερική λεπτή επένδυση από πολυαιθυλένιο για μεγαλύτερη προστασία.

Αποθήκευση

Ο Πετραμμωνίτης πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε νιτρικό αμμώνιο, ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Οι συνθήκες αυτές μειώνουν τον κίνδυνο συσσωμάτωσης του προϊόντος, που προκαλείται από την υγρασία και την αυξομείωση της θερμοκρασίας γύρω από τους +32°C.

Η αποθήκευση μέχρι τους +60°C είναι ασφαλής. Όταν ο Πετραμμωνίτης αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι κόκκοι του νιτρικού αμμωνίου εκλύουν μέρος του πετρελαίου που έχει αναμιχθεί με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του προϊόντος.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 6 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Πετραμμωνίτης

Τεχνική ονομασία: Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις τύπου Β

Αριθμός UN: 0082

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.1D

Φωτογραφίες