ΑΡΧΙΚΗ > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Εκρηκτικά > Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

Γενική Περιγραφή

Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων είναι μίγμα νιτρικού καλίου, θείου και ξυλάνθρακα σε κοκκώδη μορφή. Για περισσότερη ευκολία στη χρήση του υλικού, οι κόκκοι στιλβώνονται με ειδική κατεργασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα:

1,1 g/cm3

Κοκκομετρία:

0,2-4,75 mm

Τέφρα:

0,6 %

Ταχύτητα έκρηξης:

400 m/sec

Ευαισθησία σε τριβή:

>360Ν

Ευαισθησία σε κρούση:

>10 J

Επιτρεπόμενη απόκλιση 5% στις ανωτέρω τιμές.


 • Εφαρμογή
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Ταξινόμηση
 • Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε λατομεία όπου απαιτείται έκρηξη περιορισμένης ισχύος όπως στην εξόρυξη μαρμάρων, πέτρας κ.λ.π..

 • Η μαύρη πυρίτιδα συσκευάζεται σε πλαστικούς σάκκους οι οποίοι τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτιο μικτού βάρους 25 kg.

 • Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία.

  Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση της μαύρης πυρίτιδας εντός 12 μηνών.

  Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

 • Εμπορική ονομασία: Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

  Τεχνική ονομασία: Μαύρη Πυρίτιδα

  Αριθμός UN: 0027

  Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.1D

Εφαρμογή

Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε λατομεία όπου απαιτείται έκρηξη περιορισμένης ισχύος όπως στην εξόρυξη μαρμάρων, πέτρας κ.λ.π..

Συσκευασία

Η μαύρη πυρίτιδα συσκευάζεται σε πλαστικούς σάκκους οι οποίοι τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτιο μικτού βάρους 25 kg.

Αποθήκευση

Η μαύρη πυρίτιδα εξορύξεων πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση της μαύρης πυρίτιδας εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Μαύρη Πυρίτιδα Εξορύξεων

Τεχνική ονομασία: Μαύρη Πυρίτιδα

Αριθμός UN: 0027

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιβαστότητας: 1.1D