ΑΡΧΙΚΗ > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Εκρηκτικά > Ζελατινοδυναμίτιδα

Ζελατινοδυναμίτιδα

Ζελατινοδυναμίτιδα

Γενική Περιγραφή

Η ζελατινοδυναμίτιδα είναι εκρηκτικό με υψηλές τιμές ενέργειας, πυκνότητας και ταχύτητας έκρηξης. Οι νέες οικολογικές ζελατινοδυναμίτιτδες δεν περιέχουν το καρκινογόνο DNT. Τα κύρια συστατικά τους είναι το νιτρικό αμμώνιο, η νιτρογλυκόλη, η νιτροκυτταρίνη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα:

1,5 gr/cm3

Σχετική κατά βάρος ισχύς:

86%

Ταχύτητα έκρηξης:

6000 m/sec

Ισχύς (Trauzl lead block test):

395 ml

Θραυστικότητα (μέθοδος Hess):

17 mm

Ενέργεια έκρηξης:

4100 kJ/kg

Όγκος εκρηκτικών αερίων:

858 It/kg

Θερμοκρασία έκρηξης:

3000 °C

Ισοζύγιο οξυγόνου :

+2.22%

Ευαισθησία σε τριβή:

>80N

Ευαισθησία σε κρούση :

>5J

Επιτρεπόμενη απόκλιση 5% στις ανωτέρω τιμές


 • Εφαρμογή
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Ταξινόμηση
 • Η ζελατινοδυναμίτιδα είναι εκρηκτικό με ικανοποιητική αντοχή στο νερό. Η έναυση του μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν κοινό πυροκροτητή Νο.8. Είναι το πλέον κατάλληλο για ανατινάξεις σε σκληρά πετρώματα και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Ανάλογα με το μέγεθος του διατρήματος, η ζελατινοδυναμίτιδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφανειακές και υπόγειες ανατινάξεις είτε σαν εκρηκτικό έναυσης (primer), είτε σαν κύριο εκρηκτικό στον πυθμένα (bottomcharge), είτε σε όλο το μήκος του διατρήματος (columncharge).

 • Ανάλογα με τη χρήση, η ζελατινοδυναμίτιδα διατίθεται σε φυσίγγια από χαρτί ή από πλαστικό. Τα φυσίγγια συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια Βάρους 25 kg.

  Διαστάσεις φυσιγγίου (mm)

  Βάρος φυσιγγίου (gr)Ι

  Αριθμός

  φυσιγγίων/box

  Φυσίγγια από χαρτί

   

   

  28 χ 220

  200

  120

  32 χ 360

  400

  60

  38 χ 395

  625

  40

  Φυσίγγια από πλαστικό

   

   

  55 χ 700

  2500

  10

  65 χ 550

  2500

  10

  80x700

  5000

  5

 • Η ζελατινοδυναμίτιδα πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. O χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Συνίσταται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +30 °C.

  Όταν η θερμοκρασία αυξομειώνεται γύρω από τους +32 °C, προκαλείται σκλήρυνση του υλικού. Η αποθήκευση μέχρι τους +60 °C είναι ασφαλής.

  Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνίσταται η χρήση του προϊόντος εντός 12 μηνών.

  Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

 • Εμπορική ονομασία: Perunit Ε, Poladyn 31 Eco

  Τεχνική ονομασία: Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις τύπου Α

  Αριθμός UN: 0081

  Ομάδα επικινδυνότητας/συμΒιΒαστότητας: 1.1 D

Εφαρμογή

Η ζελατινοδυναμίτιδα είναι εκρηκτικό με ικανοποιητική αντοχή στο νερό. Η έναυση του μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν κοινό πυροκροτητή Νο.8. Είναι το πλέον κατάλληλο για ανατινάξεις σε σκληρά πετρώματα και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. Ανάλογα με το μέγεθος του διατρήματος, η ζελατινοδυναμίτιδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφανειακές και υπόγειες ανατινάξεις είτε σαν εκρηκτικό έναυσης (primer), είτε σαν κύριο εκρηκτικό στον πυθμένα (bottomcharge), είτε σε όλο το μήκος του διατρήματος (columncharge).

Συσκευασία

Ανάλογα με τη χρήση, η ζελατινοδυναμίτιδα διατίθεται σε φυσίγγια από χαρτί ή από πλαστικό. Τα φυσίγγια συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια Βάρους 25 kg.

Διαστάσεις φυσιγγίου (mm)

Βάρος φυσιγγίου (gr)Ι

Αριθμός

φυσιγγίων/box

Φυσίγγια από χαρτί

 

 

28 χ 220

200

120

32 χ 360

400

60

38 χ 395

625

40

Φυσίγγια από πλαστικό

 

 

55 χ 700

2500

10

65 χ 550

2500

10

80x700

5000

5

Αποθήκευση

Η ζελατινοδυναμίτιδα πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. O χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Συνίσταται η αποθήκευση σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +30 °C.

Όταν η θερμοκρασία αυξομειώνεται γύρω από τους +32 °C, προκαλείται σκλήρυνση του υλικού. Η αποθήκευση μέχρι τους +60 °C είναι ασφαλής.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνίσταται η χρήση του προϊόντος εντός 12 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Perunit Ε, Poladyn 31 Eco

Τεχνική ονομασία: Εκρηκτικές ύλες για ανατινάξεις τύπου Α

Αριθμός UN: 0081

Ομάδα επικινδυνότητας/συμΒιΒαστότητας: 1.1 D