ΑΡΧΙΚΗ > ΠΡΟΪΟΝΤΑ > Εναυσματικά Μέσα > Ακαριαία θρυαλλίδα

Ακαριαία θρυαλλίδα

Ακαριαία θρυαλλίδα

Γενική Περιγραφή

Η Ακαριαία θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα ισχυρής εκρηκτικής ύλης (πεντρίτης - τετρανιτρική πενταερυθρυτόλη-ΡΕΤΝ). Εξωτερικά περιβάλλεται από βαμβακερά και συνθετικά νήματα, προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή ευκαμψία και αντοχή σε εφελκυσμό. Ακολούθως επικαλύπτεται από λεπτό στρώμα PVC για προστασία από την υγρασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς (Trauzl lead block test):

523 cm3/10gr

Ενέργεια έκρηξης (Η20 liq.) :

1529 Kcal/Kg

Όγκος αερίων έκρηξης:

823 Lt./Kg

θερμοκρασία αυτανάφλεξης:

202°C

θερμοκρασία τήξης:

140°C

Ευαισθησία σε τριβή:

>60N

Ευαισθησία σε κρούση:

>3J

 


 • Εφαρμογή
 • Συσκευασία
 • Αποθήκευση
 • Ταξινόμηση
 • Η ακαριαία θρυαλλίδα είναι ένα πολύ συνηθισμένο εναυσματικό μέσο. Μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού ή κοινού πυροκροτητή Νο.8 και εκρήγνυται σε όλο το μήκος της με ταχύτητα περίπου 6,800 m/sec. Η ακαριαία θρυαλλίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • Σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες όπου δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ηλεκτρικής πυροδότησης.
  • Όταν απαιτείται η ταυτόχρονη ανατίναξη πολλών διατρημάτων.
  • Σε κυκλώματα ανατίναξης για τη μεταφορά του εκρηκτικού κύματος από την επιφάνεια στα διατρήματα.
  • Υποθαλάσσιες ανατινάξεις.

  Ανάλογα με το είδος του εκρηκτικού που θέλουμε να πυροδοτήσουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακαριαία θρυαλλίδα με διαφορετική ισχύ (περιεκτικότητα σε πεντρίτη). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση του AN-FΟ, όπου ακαριαία θρυαλλίδα με μικρή περιεκτικότητα σε πεντρίτη μπορεί να προκαλέσει μερική ή ατελή έκρηξη. Κατά την χρήση της ακαριαίας θρυαλλίδας, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Οι συνδέσεις πρέπει να σχηματίζουν ορθή γωνία.
  • Η απόσταση μεταξύ παράλληλων τμημάτων ακαριαίας θρυαλλίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0.2 m.
  • Η απόσταση ανάμεσα σε ένα επιβραδυντή και ενός παράλληλου σε αυτό τμήματος ακαριαίας θρυαλλίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.0 m.
  • Κόμποι, θηλιές και τσακίσματα δεν επιτρέπονται.

  Ο πυροκροτητής που θα προκαλέσει την έναυση πρέπει να είναι τοποθετημένος προς την επιθυμητή κατεύθυνση της έκρηξης της ακαριαίας θρυαλλίδας.

 • Η ακαριαία θρυαλλίδα διατίθεται σε μορφή πηνίου (καρούλι) και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια με αδιάβροχη εξωτερική επένδυση. Κάθε πηνίο περιέχει συγκεκριμένο μήκος ακαριαίας θρυαλλίδας ανάλογα με την περιεκτικότητα σε πεντρίτη.

  Χαρακτηριστικά

  Περιεκτικότητα σε πεντρίτη (ΡΕΤΝ)

   

  6 gr./m

  12 gr./m

  40 gr./m

  Ταχύτητα έκρηξης

  6500m/sec

  6800m/sec

  7000m/sec

  Αντοχή σε εφελκυσμό

  60kg

  70kg

  100kg

  Εξωτερική διάμετρος

  3.9mm

  4.85 mm

  8.2 mm

  Ποσότητα/κιβώτιο

  4 πηνία των 500m

  4 πηνία των 250m

  4 πηνία των 100m

  Επιτρεπόμενη απόκλιση 5% στις ανωτέρω τιμές

 • Η ακαριαία θρυαλλίδα είναι εκρηκτικό προϊόν. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς.

  Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Συνιστάται η θερμοκρασία αποθήκευσης να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C.

  Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση της ακαριαίας θρυαλλίδας εντός 24 μηνών.

  Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

 • Εμπορική ονομασία: Ακαριαία θρυαλλίδα

  Τεχνική ονομασία: Ακαριαία θρυαλλίδα

  Αριθμός UN: 0065

  Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιΒαστότητας: 1.1D

Εφαρμογή

Η ακαριαία θρυαλλίδα είναι ένα πολύ συνηθισμένο εναυσματικό μέσο. Μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού ή κοινού πυροκροτητή Νο.8 και εκρήγνυται σε όλο το μήκος της με ταχύτητα περίπου 6,800 m/sec. Η ακαριαία θρυαλλίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

 • Σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες όπου δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ηλεκτρικής πυροδότησης.
 • Όταν απαιτείται η ταυτόχρονη ανατίναξη πολλών διατρημάτων.
 • Σε κυκλώματα ανατίναξης για τη μεταφορά του εκρηκτικού κύματος από την επιφάνεια στα διατρήματα.
 • Υποθαλάσσιες ανατινάξεις.

Ανάλογα με το είδος του εκρηκτικού που θέλουμε να πυροδοτήσουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακαριαία θρυαλλίδα με διαφορετική ισχύ (περιεκτικότητα σε πεντρίτη). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση του AN-FΟ, όπου ακαριαία θρυαλλίδα με μικρή περιεκτικότητα σε πεντρίτη μπορεί να προκαλέσει μερική ή ατελή έκρηξη. Κατά την χρήση της ακαριαίας θρυαλλίδας, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Οι συνδέσεις πρέπει να σχηματίζουν ορθή γωνία.
 • Η απόσταση μεταξύ παράλληλων τμημάτων ακαριαίας θρυαλλίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0.2 m.
 • Η απόσταση ανάμεσα σε ένα επιβραδυντή και ενός παράλληλου σε αυτό τμήματος ακαριαίας θρυαλλίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.0 m.
 • Κόμποι, θηλιές και τσακίσματα δεν επιτρέπονται.

Ο πυροκροτητής που θα προκαλέσει την έναυση πρέπει να είναι τοποθετημένος προς την επιθυμητή κατεύθυνση της έκρηξης της ακαριαίας θρυαλλίδας.

Συσκευασία

Η ακαριαία θρυαλλίδα διατίθεται σε μορφή πηνίου (καρούλι) και συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια με αδιάβροχη εξωτερική επένδυση. Κάθε πηνίο περιέχει συγκεκριμένο μήκος ακαριαίας θρυαλλίδας ανάλογα με την περιεκτικότητα σε πεντρίτη.

Χαρακτηριστικά

Περιεκτικότητα σε πεντρίτη (ΡΕΤΝ)

 

6 gr./m

12 gr./m

40 gr./m

Ταχύτητα έκρηξης

6500m/sec

6800m/sec

7000m/sec

Αντοχή σε εφελκυσμό

60kg

70kg

100kg

Εξωτερική διάμετρος

3.9mm

4.85 mm

8.2 mm

Ποσότητα/κιβώτιο

4 πηνία των 500m

4 πηνία των 250m

4 πηνία των 100m

Επιτρεπόμενη απόκλιση 5% στις ανωτέρω τιμές

Αποθήκευση

Η ακαριαία θρυαλλίδα είναι εκρηκτικό προϊόν. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς.

Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία. Συνιστάται η θερμοκρασία αποθήκευσης να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +30°C.

Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγμένες, συνιστάται η χρήση της ακαριαίας θρυαλλίδας εντός 24 μηνών.

Η παράταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος μπορεί να επαληθευτεί, μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.

Ταξινόμηση

Εμπορική ονομασία: Ακαριαία θρυαλλίδα

Τεχνική ονομασία: Ακαριαία θρυαλλίδα

Αριθμός UN: 0065

Ομάδα επικινδυνότητας/συμβιΒαστότητας: 1.1D