ΑΡΧΙΚΗ > Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η πολιτική της Extraco SA έχει στόχο να προσφέρει στον πελάτη μία ολοκληρωμένη συνεργασία, με προοπτική, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στις μεταξύ τους σχέσεις.
Η αποτελεσματική και αποδοτική εργασία εξόρυξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση εξελιγμένων εκρηκτικών υλών και εναυσματικών μέσων (καψυλλίων) προηγμένης τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, διαθέτει όλα τα είδη των εκρηκτικών και εναυσματικών μέσων, καλύπτοντας και τις πλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε έργου.
Επίσης η Extraco SA διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στελεχωμένο με εξειδικευμένους και έμπειρους Μηχανικούς, το οποίο έχει τη δυνατότητα :

  • με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ να σχεδιάσει ανατινάξεις για λογαριασμό των πελατών της και να βοηθήσει στην υλοποίηση τους , εάν τούτο είναι απαραίτητο .
  • να ενημερώσει τους πελάτες για τα νέα υλικά και να τους ‘‘εκπαιδεύσει’’ για τη σωστή εφαρμογή του

Σε συνεργασία με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:

  • δονησιομετρικός έλεγχος,
  • ειδικές εφαρμογές εκρηκτικών υλών,
  •  κατεδαφίσεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών.

Υπάρχει στενή συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων & Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για θέματα που αφορούν την ενημέρωση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη σωστή & ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών.