ΑΡΧΙΚΗ > Η Εταιρεία > Συνεργασίες- Οργανισμοί

Συνεργασίες- Οργανισμοί

Η Extraco SA είναι μέλος στο

  • Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
  • Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Εκρηκτικών Υλών
  • Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βοιωτίας

Συμμετέχει επίσης σε διοργανώσεις, ημερίδες και συνέδρια διεθνών ενώσεων και οργανισμών, όπως το

  • International Society of Explosives Engineers (ISEE)
  • European Federation of Explosives Engineers (EFEE)
EBEA

LogoSEV_GR

Η Extraco SA παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στις ανατινάξεις και στη χρήση των εκρηκτικών υλών. Η συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς για την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση των εκρηκτικών, συμβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξη και καθιέρωση της εταιρείας στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η εξασφάλιση σταθερής ποιότητας, ασφάλειας στη χρήση και αποτελεσματικότητας τόσο για τα παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα, όσο και για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.

Για το λόγο αυτό συνεργάζεται με γνωστούς, αξιόπιστους και πρωτοποριακούς οίκους του εξωτερικού όσον αφορά τη διάθεση στην Ελλάδα μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL), ηλεκτρικών καψυλλίων και ζελατινοδυναμίτιδων