ΑΡΧΙΚΗ > Η Εταιρεία > Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Η μεγάλη σημασία που δίνει η Extraco SA στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της και την ασφάλεια στη χρήση τους, επιβεβαιώνεται από το ότι :

Διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από την DQS αναγνωρισμένο από τον διεθνή οίκο IQNET για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

Διαθέτει Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2015 από την DQS αναγνωρισμενο από τον διεθνή οίκο IQNET για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

dps logo

IQNet-logo-C1C37D7FCE-seeklogo.com

Τα προϊόντα της φέρουν πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό INERIS της Γαλλίας, σύμφωνα με την οδηγία 93/15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δείτε την δέσμευση της εταιρείας για την Ποιότητα και την Περιβαλλοντική Πολιτική εδώ.