ΑΡΧΙΚΗ > Υπηρεσίες > Καινοτόμες Λύσεις

Καινοτόμες Λύσεις

Η εταιρεία πορεύεται βάσει του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού της όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων της καθώς και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της για παραγωγή και αποθήκευση εκρηκτικών προϊόντων πάντα πληρώντας τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
Η Extraco SA παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στις ανατινάξεις και στη χρήση των εκρηκτικών υλών.
Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η εξασφάλιση σταθερής ποιότητας, ασφάλειας στη χρήση και αποτελεσματικότητας τόσο για τα παραγόμενα και εισαγόμενα προϊόντα, όσο και για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.