ΑΡΧΙΚΗ > Η Εταιρεία > Δυναμικότητα και αξιοπιστία

Δυναμικότητα και αξιοπιστία

Η Extraco SA διαθέτει ένα μοναδικό συγκρότημα σύγχρονων και ασφαλών αποθηκών, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες.

Τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με την οδηγία ADR, για τη μεταφορά εκρηκτικών προϊόντων.

Με συνολική αποθηκευτική ικανότητα

  • 400 τόνων εκρηκτικής ύλης,
  • 1 εκατομμυρίου μέτρων ακαριαίας θρυαλλίδας και
  • 3 εκατομμυρίων τεμαχίων πυροκροτητών,

η Extraco SA παρέχει στον πελάτη εγγύηση για άμεση και έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων.