ΑΡΧΙΚΗ > Η Εταιρεία > Διοίκηση & Οργάνωση

Διοίκηση & Οργάνωση

Πρόεδρος: Σωτηρίου Ιωάννης
Διευθύνων Σύμβουλος: Μαντζαρέας Νικόλαος

Εμπορική Διεύθυνση:
sales@extraco.gr

Διεύθυνση Προμηθειών:
purchasing@extraco.gr

Οικονομική Διεύθυνση:
finance@extraco.gr

Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου:
laboratory@extraco.gr

Εργοστάσιο:
tanagra@extraco.gr