ΑΡΧΙΚΗ > Υπηρεσίες > Πρότυπες Εγκαταστάσεις

Πρότυπες Εγκαταστάσεις

Η Extraco SA στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της έχει αναπτύξει τη δική της τεχνολογία για την παραγωγή του Πετραμμωνίτη(ΑΝ-FO), του Αμμωνίτη και των Εκρηκτικών Γαλακτωμάτων (EM-EX) καθώς και προηγμένη εγκατάσταση για την συναρμολόγηση μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (NONEL). Η σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία, διασφαλίζει σταθερή ποιότητα στο προϊόν και μέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
Ο συνεχής έλεγχος και επιβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων, συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της εταιρείας και την ικανοποίηση του πελάτη.
Για το σκοπό αυτό η Extraco SA διαθέτει νέα εγκατάσταση σύγχρονου πεδίου δοκιμών καθώς και πλήρες σύστημα ποιοτικού ελέγχου με άρτια οργανωμένο εργαστήριο.


Η ύπαρξη ολοκληρωμένου δικτύου πυρόσβεσης στις εγκαταστάσεις της, όπως και πυροσβεστικών οχημάτων, η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση και οι αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης, συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με την οδηγία ADR, για τη μεταφορά εκρηκτικών προϊόντων.

Η Extraco SA διαθέτει ένα μοναδικό συγκρότημα σύγχρονων και ασφαλών αποθηκών, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες. Με συνολική αποθηκευτική ικανότητα 400 τόνων εκρηκτικής ύλης, 1 εκατομμυρίου μέτρων ακαριαίας θρυαλλίδας και 3 εκατομμυρίων τεμαχίων πυροκροτητών, η Extraco SA παρέχει στον πελάτη εγγύηση για άμεση και έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων.