ΑΡΧΙΚΗ > Υπηρεσίες > Διεθνής Παρουσία

Διεθνής Παρουσία

Εξωστρεφής και δραστήρια, η Extraco SA αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα, ενώ κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Συμμετέχει επίσης σε διοργανώσεις, ημερίδες και συνέδρια διεθνών ενώσεων και οργανισμών.
Η συμμόρφωση με τις διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς για την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση των εκρηκτικών, συμβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξη και καθιέρωση της εταιρείας στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.