ΑΡΧΙΚΗ > Η Εταιρεία > Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Η μεγάλη σημασία που δίνει η Extraco SA στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της και την ασφάλεια στη χρήση τους , επιβεβαιώνεται από το ότι :

Διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διεθνή οίκο INTERTEK CERTIFICATION LTD για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

Διαθέτει Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2015 από τον διεθνή οίκο INTERTEK CERTIFICATION LTD για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

Τα προϊόντα της φέρουν πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό INERIS της Γαλλίας, σύμφωνα με την οδηγία 93/15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.