ΑΡΧΙΚΗ > Η Εταιρεία > Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Η μεγάλη σημασία που δίνει η Extraco SA στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της και την ασφάλεια στη χρήση τους , επιβεβαιώνεται από το ότι :

Διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από τον διεθνή οίκο MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

QMS EXTRACO_GR

Διαθέτει Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2015 από τον διεθνή οίκο MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση Αμμωνίτη, Πετραμμωνίτη (AN-FO), Εκρηκτικού Γαλακτώματος (ΕΜ-ΕΧ) και μη ηλεκτρικών πυροκροτητών (DETONEL) καθώς και για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

EMS EXTRACO_GR

Τα προϊόντα της φέρουν πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό INERIS της Γαλλίας, σύμφωνα με την οδηγία 93/15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.